.

نحوه ی ساخت Ftp Account در وب سایت پانل

ابتدا به پانل کاربری خود بروید :

  1. از طریق آدرس www.noavarhost.com:9001/   به پانل خود بروید .1.     در این قسمت نام کاربری ( Username ) خودرا وارد کنید .

2.     در این قسمت رمز عبور ( Password ) خود را وارد کنید .

3.     سپس برروی گزینه ی Sign In  کلیک کنید .


1.     در صفحه ی اصلی پانل خود بر روی گزینه ی Ftp Accounts کلیک کنید .

1.     در مرحله ی بعد بر روی گزینه ی Create Ftp Account  کلیک کنید .


1.     در این قسمت نام کاربری ( Username ) برای Ftp Acount  خود بنویسید .

2.     در این قسمت رمز عبور (Password ) برای  Ftp Account خود بنویسید .

3.     در این قسمت ( Confirm Password ) رمز عبور مورد نظر خود را  دوباره تکرار کنید .

4.     ( Home Folder ) که به صورت پیش فرض \ قرار گرفته است را بدون تغییر باقی بگذارید .

5.     در این قسمت که مربوط به سطوح دسترسی می باشد چک باکس گزینه Read   گذاشته شده است آن را هم در صورت تمایل بدون تغییر باقی بگذارید .

6.     در این قسمت که مربوط به سطوح دسترسی می باشد چک باکس گزینه Write   گذاشته شده است آن را هم در صورت تمایل بدون تغییر باقی بگذارید .

7.     سپس بر روی گزینه ی Save  کلیک کنید .

1.     اکنون نام Ftp Account  ساخته شده را مشاهده می کنید  و Ftp Account  شما یا موفقیت ساخته شده است .

شما می توانید برای مدیریت ftp خود از نرم افزار Filezilla  استفاده نمایید .

 
/ 0 نظر / 14 بازدید