.

پروتکل های E-MAIL

پروتکل IMAP
پروتکل دسترسی به پیام های اینترنتی که اغلب با علامت اختصاری IMAP یا IMAP4 نشان داده میشوند. این پروتکل در لایه کاربردی بر روی PORT 143 قرار دارد وبه سرویس گیرنده ها اجازه دسترسی به ایمیل بر روی سرویس دهنده از طریق کنترل از راه دور را میدهد .پروتکل IMAP
پروتکل های E-MAIL
IMAP هم در زمان اتصال به شبکه (ONLINE) و هم در زمان قطع اتصال شبکه (OFFLINE) عمل میکند.سرویس گیرنده MAIL پیام ها را توسط IMAP تا زمانی که کاربر آن پیام ها را پاک کند بر روی سرویس دهنده قرار میدهد و همچنین IMAP اجازه دسترسی همزمان چند سرویس گیرنده به یک MAIL BOX را میدهد . بیشتر سرویس گیرنده های MAIL برای بازیابی پیام ها از POPو IMAP4 استفاده میکنند.
با اینحال تعداد کمی از سرویس دهنده های اینترنتیIMAP را حمایت و استفاده می کنندIMAP4 .برای دستیابی به میل های ذخیره شده ممکن ا ست پیام ها را در حافظه موقت سرویس گیرنده ذخیره کند که این کار باعث می شود سرویس دهنده این کار را با اطمینان بالا انجام دهد.
پیام های E-MAIL به سرویس دهنده میل ارسال و بعد توسط سرویس گیرنده میل دریافت ودر MAIL BOX ذخیره میشود. و کاربران برای بازیابی پیام های در یافتی میتوانند هم از مرورگر WEB و هم از سرویس گیرنده EMAIL با استفاده از یکی از پروتکل های EMAIL به آن ها دسترسی داشته باشند.
بعضی از سرویس دهنده ها و سرویس گیرنده ها با قا ئل شدن حقوق امتیازی از پروتکل اختصاصی برای کمپانی فروش قطعات جانبی کامپیوتر استفاده می کنند که این پروتکل استاندارد اینترنت از SMTP برای ارسال یک E-MAILو از POP3,IMAP4برای بازیابی میل ها استفاده می کنند.
برای مثال :
MICROSOFT OUT LOOKسرویس گیرنده شاخصی است که از پروتکل اختصاصی برای بر قراری ارتباط با یک سرویس دهنده مبادلاتی مانندIBM NOTES و همچنین سرویس دهنده DOMINO استفاده می کند.
اما با این حال تمام این محصولات SMTP,POP,IMAP را حمایت میکند.پروتکل استاندارد اینترنت به خیلی از سرویس گیرنده های EMAIL مانند PEGASUS MAIL,MOZILLA THUNDERBIRD اجازه دسترسی به سرویس دهنده و همینطور به سرویس گیرنده ها اجازه استفاده از سرویس دهنده ها را میدهد.
سرویس گیرنده های میل میتوانند برای بازیابی میل از POP3,IMAP واز SMTP برای ارسال پیام استفاده کنند , که بیشترین برنامه های میل از پروتکل دسترسی راهنمائی سبک وزن به نام LIGHT WEIGHT IRECTORY ACCESS PROTOCOL(LDAP) برای راهنمائی سرویس ها استفاده می شود تقریبا تمام مشترکان سرویس های اینترنتی برای دسترسی به گزارش های EMAIL هایشان از نرم افزار POP استفاده میکنند.
IMAP در شبکه های وسیع استفاده میشود مانند سیستم میل یک دانشگاه کهIMAP به کاربران اجازه دسترسی به پیام های جدیدی که تازه در شبکه ذخیره شده است را به کاربران می دهدو با POP3 کاربران میتوانند میل هایشان را در کامپیوتر ذ خیره کنند یا در ضمیمه WEB به آن دسترسی پیدا کنند.
در هر دو روش مدت زمان زیادی طول می کشد تا کاربر یک پیام را DOWNLOAD کند یا یک صفحه WEB را برای دیدن پیام جدید REFRESH کند.
تاریخچه
MAILBOXدر سال 1986 به عنوان پروتکل کنترل از راه دور Mark Crispin توسط IMAP طراحی شد که به عنوان یک پروتکل برای بازیابی محتوای MAILBOX قرار گرفت.
نسخه اصلی IMAP
نسخه اصلی IMAP به نام پروتکل دسترسی به میل به طور موقت بود که به عنوان سرویس گیرندهXEROX LIPS MACHINE و سرویس دهنده TOPS-20 تکمیل شد. هیچ کپی از نسخه اول پروتکل دسترسی موقت وجود ندارد و تنظیمات پروتکل نسخه اصلی بهIMAP2 برگردانده شده است, گر چه بعضی از فرمان ها وجواب ها شبیه به IMAP2 است. اما پروتکل دسترسی موقت فاقد فرمان ها وپاسخ ها است اما با اینحال با ترکیب این فرمان ها وعلامت ها باعث ایجاد یک نسخه از IMAP شده است که سازگار با تمام نسخه های IMAP میباشد.
IMAP2
پروتکل موقت خیلی سریع جای خود را با پروتکل دسترسی محاورهای میل عوض کردکه بعدها مورد تائید RFC 1064قرار گرفت وتوسط RFC 1176به روز رسانی شد2IMAP یک سری دستورات و پاسخ ها و علامت ها را معرفی کرد و باعث ایجاد اولین نسخه توزیع کننده عمومی شد.
IMAP2BIS
با ظهور MIME , IMAP2 توسعه پیدا کرد به صورتی که میتوانست یک سری دستورات را انجام دهد و همچنین توانست مدیریت بیشتری در MAIL BOX داشته باشد مانند ( ایجاد , پاک کردن, تغیر نام و همچنین UPLOAD کردن یک FILE ) که این عملیات در نسخه IMAP2 غیر قابل انجام بود .
واین نسخه جدید را IMAP2BIS نامیدند, اما این نسخه با تمام خصوصیاتش هرگز انتشار نیافت وآخرین نسخه ای که توسط IMAP2BIS پشتیبانی میشد PINE نام داشت.
IMAP4
IMAPیک گروه کاری است که در IETF غالب بندی شده ودر سال 1990 برای انجام وظایف IMAP2BIS طراحی شد بعدها IMAP WG برای رقابت کردن با طرح پیشنهادی IMAP3 که هرگز به مرحله اجرا نرسید , تصمیم گرفتIMAP2BIS را به IMAP4 تغیر نام دهد که در نهایت یک پروتکل دسترسی به پیام های اینترنتی که مخففINTERNET MESSAGE ACCESS PROTOCOL است را تائید و گسترش دادند.
طراحی نسخه اصلی IMAPکه مورد تائیدRFC-1130 است از تکمیل کردن نسخه های قبلی در دو سال اخیر بوده و در این مدت سرویس دهنده ها و سرویس گیرنده های کمی برای انجام وظیفه هایشان وجود داشتند.
نسخه جدید IMAP 4
نسخه جاری IMAP از سال 1996 مورد استفاده قرار گرفته است و نسخه چهارم آن توسط (RFC- 3501) مورد تائید قرار گرفت که قبلا توسط RFC-2060 تجدید نظر شده بود . نسخه جدید IMAP4 با IMAP2BIS,IMAP2 سازگاری بالائی دارد گر چه هر دو آنها تقریبا منسوخ شده هستند .
بر خلاف خیلی از پروتکل های قدیمی اینترنتIMAP از مکانیزم متن های رمز دار شده جهت ورود به یک سیستم استفاده میکنند, انتقال متن ساده با کلمه عبور از یک IMAPممکن است زیرا مکانیزم رمز دار کردن هم در سرویس دهنده وهم در سرویس گیرنده دو طرفه استفاده میشود.
پس بنابراین IMAP میتواند با استفاده از کانال ارتباطی SSL بر روی PORT- 993با بنا نهادنجلسهکار رمز دار کردن را انجام میدهد .
IMAP4 بر روی مدل TCP/IP که از( PORT- 143) استفاده میکند کار میکند.
مزایای دیگر POP3
عمل کردن فرمان ها در زمان اتصال یا قطع اتصال
زمانی که از POP3 استفاده میکنیم سرویس گیرنده ها به سرویس دهنده ها میل متصل میشود و تنها به اندازه Downloadکردن یک پیام طول خواهد کشید وزمانی که ازIMAP4استفاده میکنیم سرویس گیرنده ها اغلب منتظر بر قراری ارتباط کاربر با شبکه میشوند و منتظر اعلام درخواستDownloadکردن محتوی یک پیام میشود. و همچنینIMAP4 باعث میشود که کاربران نتیجه جواب خود را سریع تر دریافت کنند.
اتصال همزمان سرویس گیرنده های مختلف به یکMAIL BIX
پروتکل POP3 تنها سرویس گیرنده جاری را به MAIL BOX متصل میکند اما در عوض پروتکل IMAP اجازه دسترسی چند سرویس گیرنده به طور همزمان را به MAIL BOX میدهد.
دسترسی به قسمت هایی از پیام MIME و واکشی مختصر
تقریبا تمام EMAIL های اینترنتی با غالب بندی MIME انتقال می یابد زیرا به پیام ها اجازه می دهد که شاخه ای از دستورات در جائی که لایه NODE بدون لایه با چند نوع مضمون است که پروتکل IMAP4 به سرویس گیرنده ها اجازه میدهد تا به صورت جداگانه یا به صورت کامل پیام را بازیابی کنند که این مکانیزم باعث میشود که برای بازیابی نیاز به اتصال به فایل جاری نباشد.
موقعیت اطلاعات پیام ها
پروتکل IMAP به واسطه استفاده ازپرچم هامو قعیت پیام ها را مشخص می کند که از این طریق سرویس گیزنده میتواند موقعیت پیام ها را پیگیری کند به عنوان مثال :یک پیام خوانده شدهپاسخ داده شده یا پاک شده است .
اینپرچمها بر روی سرویس دهنده ذخیره می شود پس بنابراین سرویس گیرنده های مختلف میتوانند در زمان های مختلف به یک MAIL BOX دسترسی پیدا کنند .
که این عمل باعث میشود موقعیت های اطلاعات که توسط سرویس گیرنده های دیگر تغیر یافته مشخص شود POP3 مکانیزمی بر روی سرویس گیرنده ها جهت ذخیره کردن موقعیت اطلاعات بر روی سرویس دهنده که قابل دسترسی برای کاربر با دو POP3 مختلف است که اطلاعاتی مانند:پیامی خوانده شده است یا نه را میدهد.
MAIL BOXهای گوناگون بر روی سرویس دهنده ها
سرویس گیرنده های IMAP4 میتوانند یک MAILBOX ایجاد , تغیر نام و یا محتوی آن را پاک کنند , و همین طور پیام ها را بین MAIL BOX ها جابه جا کنند .
سرویس دهنده MAIL BOX های گوناگون به سرویس دهنده ها اجازه دسترسی به فایل های اشتراک گذاشته شده را میدهد.
جستجوی سرویس دهنده های جانبی
IMAP4 برای جستجو پیام ها با محتویات مختلف از مکانیزم پرسش سرویس گیرنده استفاده میکند که هر پیامی را در خواست کند میتواند جستجو وسپسDownloadکند.
ساخت مکانیزم پسوندی
بازگرداندن آخرین تجربیات پروتکل های اینترنتی است که مکانیزم های IMAP4 در آن توسعه پیدا کرده است با استفاده از پسوند ها و فرمان های کاربردی جدید کهIMAP2BIS این مکانیزم را نداشته و همچنین POP3 کنونی توسطRFC-2449 مشخص شده است.
معایب IMAP
یک سری نقاط ضعف در این پروتکل وجود دارد که باعث افزایش پیچیدگی می شود مثلا دسترسی همزمان چند سرویس گیرنده به یک MAIL BOX که این کار توسط سرویس دهنده جانبی مانند(MAILDIR,DATABASE) صورت میگیرد و باعث رفع و تصحیح ضعف میشود. اما در این حالت لازم است که الگوریتم جستجو و ذخیره یک میل بر روی سرویس دهنده با دقت کافی صورت گیرد که سرویس گیرنده نهائی میتواند تعداد زیادی از منابع را در زمان جستجوی MAIL BOX معرفی کند.
سرویس گیرنده IMAP برای دسترسی به محتوی پیام جدید می باید در خواستی را اعلام کنند که این کار باعث افزایش تاخیر در یک ارتباط کند مانند موبایل میشود, که برای رفع آن از طرحی به نام PUSH IMAP را پیشنهاد شد که این طرح به طور کلی مورد تائید قرار نگرفت. بر خلاف بعضی از پروتکل های اختصاصی که عمل ارسال و بازیابی را به صورت ترکیبی انجام می دادند.
ارسال یک پیام و ذخیره ای از کپی آن بر روی پوشه ای در سرویس دهنده های جانبی (SERVER –SIDE)باعث میشود که سرویس گیرنده برای انتقال محتوی پیام دو بار درخواست دهد اولی برای SMTP ودومی را برای IMAP جهت ذ خیره وارسا ل به پوشه میل است. که این مشکل با یک سری تنظیمات مورد تائید IETF LEMONADE در مورد قطعات موبایل URLAUTH(RFC-4467),CATENATE(RFC4469),درIMAP BURL(RFC4468)درSMTP-SUBMISSION رفع شده است.
سرویس دهنده های POP3 پوشه های سرویس دهندهای جانبی را حمایت نمی کنند پس بنابراین این سرویس گیرنده هاحق انتخاب ندارند اما میتوانند موارد ارسال شده را بر روی سرویس گیرنده ذخیره کند.
خیلی از سرویس گیرنده های IMAP میتوانند پوشه های سرویس گیرنده جانبی را برای ذخیره میل های ارسال شده قالب بندی کنند . در آخرLEMONADE(TRIO) ماهواره مخابراتی سرویس گیرنده میل که کپی فایل های ارسال شده را در یک پوشه تحت نام OUT BOX ذخیره میکند.


لیست سرویس دهندهای میل

 • Binc IMAP - uses Maildir format, designed to be familiar for users of qmail and qmail-pop3d
 • Citadel
 • CommuniGate Pro
 • Courier Mail Server - uses Maildir format.
 • Cyrus IMAP server - a "black box" server that provides access through POP3 and IMAP; uses a proprietary Maildir-esque scheme, and does indexing
 • DBMail - includes an IMAP server that stores mail in an SQL database
 • Dovecot - Secure IMAP server with Maildir and indexing
 • Eudora Internet Mail Server
 • FirstClass Server - FirstClass Server
 • hMailServer - Free email server for Microsoft Windows
 • IBM Lotus Domino Server
 • KerioMailServer
 • MailEnable
 • Mailtraq
 • Merak Mail Server
 • MDaemon
 • Mirapoint Email Appliance
 • Microsoft Exchange Server
 • Openwave Email MX
 • Novell GroupWise
 • UW IMAP - supports multiple formats including mbox, mbx, MMDF, tenex, mtx, MH, mx, and Usenet news spools.
 • Zimbra

سرویس گیرندهای کاربردی متداول
سرویس گیرندهای مبتنی بر متن:

 • oUW PINE - one of the first IMAP clients
 • oMutt - e-mail client found in many Linux distributions

سرویس گیرندهای محیط گرافیکی:

 • oApple Mail
 • oThe Bat!
 • Novell Evolution
 • Claws Mail (formelySylpheed-claws)
 • Sylpheed
 • oNovell GroupWise Windows Client
 • oForte Agent
 • oiPhone email client ("MobileMail")
 • oKMail
 • oEudora (e-mail client)
 • oMicrosoft Outlook Express
 • oMicrosoft Outlook
 • oMicrosoft Entourage
 • oMozilla Thunderbird
 • oMulberry
 • oPegasus Mail
 • oOpera Mail
 • oSeaMonkey Mail
 • Becky
 • oGNUMail
 • سرویس گیرندهای مبتنی بر صفحات وب:
 • oSquirrelmail
 • RoundCube
 • oIMP
 • AlphaMail

سرویس هایE-MAIL که ازپروتکل دسترسی IMAP استفاده میکنند

 • 1&1
 • AOL Mail
 • AOL Instant Messenger
 • Apple's .Mac
 • FastMail
 • Gmail
 • (11)
 • Hushmail - paid subscription
 • Laposte.net
 • Runbox
 • Tuffmail

در ادامه لیست سرویس گیرندهای IMAPمدل Treo

 • ChatterEmail
 • Snappermail
/ 0 نظر / 56 بازدید